Sensorer for Innbruddssikring

Hvis du har brukt penger på områdesikring og perimetersikring kan det være en god ide å sikre deg mot sabotasje og ulovlig inntrenging.

Pålitelig Deteksjon av Inntrengere

Senstar er ett selskap fra Canada som lager deteksjonssystemer for deteksjon av brudd på perimetersikring.

Dette kan være ved sensorer montert på gjerde eller vegg som lytter etter kjente lyder som klipping av gjerde, klatring over gjerde, klatring i stige satt opp mot vegg eller andre ting.

Det kan også være sensorer som er nedgravd og danner en deteksjonssone som varsler når noen bryter denne sonen, nedgravde seismiske mikrofoner som registrerer lyder som krafsing, graving, skraping og lignende, men samtidig overser naturlige lyder som trafikk og andre naturlige ting.

Senstar leverer også dekorative sensorer innbygget i gjerdesksjoner, gitter for sikring av tuneller, vanninntak og lign.

Se Video Nedenfor for Mer Info

 

Sensorer for Nedgraving i Bakken

Omnitrax

Omnitrax danner ett usynlig radarfelt rundt nedgravde kabler. Når dette feltet forstyrres av en person gis ett alarmsignal.

Omnitrax

Omnitrax er femte generasjon skjult innbruddssikring av utendørs installasjoner. Omnitrax danner ett usynlig radar felt rundt nedgravde sensor kabler.

Hvis en inntrenger forstyrrer dette usynlige feltet, gis ett alarmsignal og stedet der inntrengeren befinner seg bestemmes og angis.

FiberLR

FiberLR er en langtrekkende fiberoptisk kabel som kan brukes både nedgravd eller festet til gjerde eller vegg.

FiberLR

FiberLR er en langtrekkende fiberoptisk sensor som kan brukes både nedgravd og festet til ett gjerde.

Denne sensoren har spesielt designet software algoritme som gir en pålitelig deteksjon av inntrenging innenfor en perimeter på opp til 16 km.

Flere prosessorenheter kan kobles sammen for sikring av en hvilken som helst perimeter lengde.

Siden FiberLR er basert på optiske fiber, er den ideell for installasjoner hvor motstand mot EMI og lynnedslag er avgjørende.

Seismisk Sensor

Seismisk sensor som detekterer unaturlige lyder i bakken som f. eks. graving, krafsing, boring etc.

Seismic Sensor / Tunnel Guard

Seismic Sensor / Tunnel Guard er en sensor med ett patent søkt sikkerhetssystem laget for å sikre rørgater, rørledninger, bankhvelv, fengsler, og andre skjulte installasjoner mot terrorisme, tyveri, utgraving, eller ødeleggelse.

Sensorer for Festing på Gjerde, Vegger, og Tak

FiberLR

FiberLR er en langtrekkende fiberoptisk kabel som kan brukes både nedgravd eller festet til gjerde eller vegg.

FiberLR

FiberLR er en langtrekkende fiberoptisk sensor som brukes til deteksjon av innbruddsførsøk. Den kan brukes både nedgravd og festet til ett gjerde.

Sensoren bruker en spesielt designet software algoritme som gir en pålitelig deteksjon av inntrenging innenfor en perimeter på opp til 16 km.

Flere prosessorenheter kan kobles sammen for sikring av en hvilken som helst perimeter lengde.

Siden FiberLR er basert på optiske fiber, er den ideell for installasjoner hvor motstand mot EMI og lynnedslag er avgjørende.

FlexPS

FlexPS er en mikrofonisk kabel som lytter på gjerde etter kuttelyder, klatrelyder, løftelyder etc.

FlexPS

FlexPS er siste generasjon sensor for montering på gjerde. Den beskytter mot ethvert forsøk på å kutte, klatre over, eller på annen måte forsere ett oppsatt gjerde.

FlexPS består av en mikrofonisk kabel som lytter til lyder fra gjerdet. Avansert digital signal prosessering gjør at den kan brukes på en mengde forskjellige gjerdetyper.

FlexPS bygger på Senstar’s mangeårige erfaring med sine gjerdesensorer Intelli-FLEX og FPS.

Dette gjør at de med FlexPS kan levere en sensor som er enkel å installere, kan brukes i nettverk for alarmering og konfigurasjon over avstand.

FlexPS er også pålitelig i de mest ekstreme miljøer.

FlexPI

FlexPI er ett kostnadseffektivt alternativ for å sikre bygninger som ikke er regelmessig overvåket.

FlexPI

Ett kostnadseffektivt alternativ for å sikre bygninger som ikke er regelmessig overvåket. Dette kan være lagerbygg, pumpe hus, eller andre installasjoner.

Den bruker Senstar’s velprøvde mikrofonkabel teknologi for sikring av innendørs verdier.

FlexPI fungerer med en mengde overflater og materialer ved sikring av strukturer som vegger, innertak, yttertak, lagerskur, gulv og piper.

Den kan også integreres i de fleste eksisterende alarmsystemer.

Barriere Sensorer

TautWire

Beskytter høysikkerhets installasjoner med piggtrådgjerder mot klipping og bøying av piggtråd.

TautWire

Senstar tilbyr en serie sensorer for innbruddssikring og deteksjon av inntrengning i installasjoner med høy sikkerhet.

Disse fysiske barrierene mot inntrengning har ingen miljømessige begrensninger og har en meget høy sannsynlighet for deteksjon.

Denne typen sensorer kan beskytte opptil 60 meter piggtrådgjerde mot inntrenging.

Den fungerer på den måten at piggtråd er spent stramt mellom to stolper som er inntil 60 meter fra hverandre. Midt mellom disse står det en midtstolpe med sensorer på som føler på spennet i piggtråden.

Hvis trådene i gjerdet blir klippet eller forsøkt dratt fra hverandre for å lage åpning, går alarmen.

Decorative Fence

Dekorative gjerder med innebygget sikring mot sabotasje og innbrudd.

Decorative Fence

I tillegg tilbyr Senstar også skjult sikring mot inntrengning med uskyldige dekorative gjerder og barrierer med integrerte fiberoptiske sensorer som er ideelle for anlegg og installasjoner med høy sikkerhet hvor utseende, valg av farge, høyde og andre estetiske faktorer er viktig.

Dette gir en høy grad av sikring kombinert med ett estetisk og tiltalende utseende.

Sensor Grid

Grind eller stengsel for beskytting av åpninger.

Sensor Grid

Senstar lager også sensor grid som er kombinasjon av grinder og stengsler med innebygde sensorer. Disse er ideelle for å beskytte åpninger som vannkanaler, tuneller, underganger, og inspeksjonsluker mot inntrenging.

Sensor Grid er en grind laget av stål eller rustfritt stål med innebygde sensorer. Disse sensorene kan være fiberoptiske eller kabel basert. Begge deler optimalt tilpasset for å detektere bøying eller saging av stengslet.

Sensor Grid blir laget etter målene på åpningen som skal beskyttes og kan leveres med eller uten manuell eller automatisk heismekanisme.

Mikrobølge Sensorer

ultraWave

ultraWave er en mikrobølge detektor bastående av en digital sender og mottaker som detekterer brudd på ett usynlig mikrobølgefelt.

ultraWave

ultraWave er siste generasjon volumetriske sensorer fra Senstar.

Disse detekterer brudd på perimetersikring ved å sette opp ett usynlig felt av mikrobølger mellom en digital sender og mottaker.

ultraWave fungerer også pålitelig i ekstreme miljøer og tilbyr nettverks kobling for alarmering og konfigurering over avstand.

ultraWave fungerer best mellom 5 og 200 meter avstand.

Terrengfølgende Volumetriske Sensorer

XField

XField er en terrengfølgende sensor bestående av 4 eller 8 ledninger som setter opp ett elektrostatisk felt.

XField

XField er en terrengfølgende volumetrisk sensor som lager ett elektrostatisk felt rundt ett sett på 4 eller 8 parallelle felt og sensor ledninger.

En prosessor kan da detektere endringer i dette elektrostatiske feltet når en eventuell inntrenger kommer i nærheten av dette feltet.

Systemintegrasjon og Kontrollsystemer

ultraLink

ultraLink er moduler med innganger og utganger som gir mulighet for integrasjon av Senstars sensorer med eksisterende alarmsystemer.

ultraLink

Senstar’s ultralink Input/Output (IO) moduler er bokser og komponenter som danner en naturlig del av Senstar’s mulighet til å integreres sammen med allerede eksisterende systemer.

ultraLink IO moduler kobles til Senstar’s Silver Nettverk og danner en rekke forskjellige tilboblingsmuligheter.

ultraLink utganger kan brukes for å formidle alarmer fra Senstars familie av sensorer som alle er tilpasset for bruk i slike nettverk.

For mer avanserte applikasjoner kan ultraLink kontrolleres av Senstar’s StarNeT 1000 eller Alarm Integration Module (AIM) programvare.

StarNeT 1000

StarNeT 1000 er Senstar’s Windows baserte programvarepakke for sikringssystemer.

StarNeT 1000

StarNeT 1000 er Senstar’s Windows baserte programvarepakke for sikringssystemer.

Programvaren kan direkte integreres med de aller fleste av Senstar’s produkter.

Den inneholder oppsett og konfigureringsverktøy for intelligente fiberbaserte sensorsystemer Perimitrax, Intelli-FLEX, og IntelliFIBER.

Senstar’s StarNeT 1000 er ett velprøvd system med hundrevis av installasjoner over hele verden som beskytter ett bredt spekter av kritiske installasjoner fra trusler mot mennesker og eiendom.

Network Manager Suite

Network Manager Suite er ett kraftig IP-basert alarm rapporteringssystem for Senstar’s sensorer.

Network Manager Suite

Network Manager Suite er en del av ultraLink. Det er ett kraftig IP-basert alarm rapporteringssystem for Senstar’s sensorer.

Senstar’s Perimeter Intrusion Detection System (PIDS) inkludert OmniTrax, XField, ultraWave, og FlexPS har innebygget mulighet for toveis kommunikasjon over nettverk mellom sensorene og kontrollrommet.

Network Manager programvaren gir deg ett felles grensesnitt som gir sikker kommunikasjon mellom tredje parts sikkerhetssystemer og sensorene i systemet.

CrossFire

Crossfire Nettverk IO Moduler er en serie moduler som gir deg en sikker og pålitelig måte å kontrollere innganger og utganger i ett kontrollsystem.

Dette gir deg muligheten til for eksempel å kontrollere dør brytere, ringeknapper, elektriske dørlåser, stopp knapper og andre ting over ett nettverk.

Crossfire passer inn i ethvert sikkerhetssystem og kan kommunisere over optisk fiber eller RS-422. Den har dobbelt redundant kommunikasjon som alltid gir deg sikker kommunikasjon med kontakt punkter nesten uansett hva som skjer.