Backe-gruppen velger ØstCom

Publisert 6. juni 2012 av Olav

Backe-gruppen velger ØstCom som leverandør av støyskjerm til Christinedal ved Østensjøveien. ØstCom skal levere 85 løpemeter støyskjerm.