Carlsberg Group (Ringnes bryggerier) velger ØstCom AS

Publisert 6. november 2012 av Olav

Carlsberg Group (Ringnes bryggerier) velger ØstCom som leverandør av områdesikring ved Imsdal-anlegget.