Jernbaneverket velger ØstCom AS som leverandør av gjerder til Koppang Stasjon.

Publisert 24. november 2010 av Olav Lindkjølen

Jernbaneverket velger ØstCom AS som leverandør av gjerder til Koppang Stasjon.
ØstCom skal i oppdrag for Jernbaneverket levere og montere 400 meter gjerde ved Koppang Stasjon.