ØstCom AS Leverer Områdesikring og Permetersikring av Setermoen Militærleir

Publisert 1. mars 2010 av Olav

Ytre perimetersikring av Setermoen Militærleir er sluttført. Så langt har det blitt levert og montert ca. 5000 meter med gjerde og trasearbeider, skyveporter, slagporter og rotasjonsporter.

ØstCom har også fremført fiberkabler til kameramiljøer. Vi har også bidratt med diverse underentrepriser. Indre perimetersikring er planlagt å starte opp i slutten av dette år.

Kontrakten har en verdi på ca 15 millioner kroner.