Mikrobølge Sensorer

ultraWave

ultraWave er en mikrobølge detektor bastående av en digital sender og mottaker som detekterer brudd på ett usynlig mikrobølgefelt.

ultraWave

ultraWave er siste generasjon volumetriske sensorer fra Senstar.

Disse detekterer brudd på perimetersikring ved å sette opp ett usynlig felt av mikrobølger mellom en digital sender og mottaker.

ultraWave fungerer også pålitelig i ekstreme miljøer og tilbyr nettverks kobling for alarmering og konfigurering over avstand.

ultraWave fungerer best mellom 5 og 200 meter avstand.