Skjulte Sensorer

Omnitrax

Omnitrax

Omnitrax danner ett usynlig radarfelt rundt nedgravde kabler. Når dette feltet forstyrres av en person gis ett alarmsignal.


 
Omnitrax er femte generasjon skjult innbruddssikring av utendørs installasjoner. Omnitrax danner ett usynlig radar felt rundt nedgravde sensor kabler.

Hvis en inntrenger forstyrrer dette usynlige feltet, gis ett alarmsignal og stedet der inntrengeren befinner seg bestemmes og angis.


 

FiberLR

FiberLR

FiberLR er en langtrekkende fiberoptisk kabel som kan brukes både nedgravd eller festet til gjerde eller vegg.


 
FiberLR er en langtrekkende fiberoptisk sensor som brukes til deteksjon av innbruddsførsøk. Den kan brukes både nedgravd og festet til ett gjerde.

Sensoren bruker en spesielt designet software algoritme som gir en pålitelig deteksjon av inntrenging innenfor en perimeter på opp til 16 km.

Flere prosessorenheter kan kobles sammen for sikring av en hvilken som helst perimeter lengde.

Siden FiberLR er basert på optiske fiber, er den ideell for installasjoner hvor motstand mot EMI og lynnedslag er avgjørende.

 

Seismic Sensor / Tunnel Guard

Seismisk Sensor

Seismisk sensor som detekterer unaturlige lyder i bakken som f. eks. graving, krafsing, boring etc.


 
Seismic Sensor / Tunnel Guard er en sensor med ett patent søkt sikkerhetssystem laget for å sikre rørgater, rørledninger, bankhvelv, fengsler, og andre skjulte installasjoner mot terrorisme, tyveri, utgraving, eller ødeleggelse.