Terrengfølgende Sensorer

Terrengfølgende Volumetriske Sensorer

XField

XField er en terrengfølgende sensor bestående av 4 eller 8 ledninger som setter opp ett elektrostatisk felt.

XField

XField er en terrengfølgende volumetrisk sensor som lager ett elektrostatisk felt rundt ett sett på 4 eller 8 parallelle felt og sensor ledninger.

En prosessor kan da detektere endringer i dette elektrostatiske feltet når en eventuell inntrenger kommer i nærheten av dette feltet.