Rotasjonsporter

Vi leverer og monterer rotasjonsporter i forskjellige høyder, bredder og utforminger.

Rotasjonsporter er hensiktsmessig å bruke der du ønsker kontroll på hver enkelt person som passerer. For eksempel ved telling av personer eller som ledd i ett automatisk adgangskontrollsystem der det er viktig at uvedkommende ikke slipper inn er det en økonomisk og sikkerhetsmessig gunstig å bruke rotasjonsporter.

Nedenfor ser du ett lite utvalg eksempler på noen av rotasjonsportene vi kan levere og montere.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Rotasjonsport eksempel 1

Rotasjonsport eksempel 1

Rotasjonsport eksempel 2

Rotasjonsport eksempel 2

Rotasjonsport eksempel 3

Rotasjonsport eksempel 3

Rotasjonsport eksempel 4

Rotasjonsport eksempel 4

Rotasjonsport eksempel 5

Rotasjonsport eksempel 5