Støyskjerm Prosjekt i Drammen

Her er bilder fra ett av våre støyskjerm prosjekter. Dette er en støyskjerm mot jernbanen i Drammen.

Støyskjerm utsnitt 1

Støyskjerm_Drammen_1_320x218

Støyskjerm utsnitt 2

Støyskjerm_Drammen_2_320x218

Støyskjerm utsnitt 3

Støyskjerm_Drammen_3_320x218

Støyskjerm utsnitt 4

Støyskjerm_Drammen_4_320x218

Støyskjerm utsnitt 5

Støyskjerm_Drammen_5_320x218