ØstCom AS Leverer Gjerder til Hauerseter Militærleir

Publisert 12. juli 2013 av Olav Lindkjølen

ØMF velger ØstCom som leverandør av gjerder til Hauerseter Militærleir.