ØstCom AS Leverer Støyskjerm til Drammen Hensetting for Jernbanverket

Publisert 1. juli 2013 av Olav

Jernbaneverket velger ØstCom som leverandør av støyskjerm til Drammen Hensetting.

Kontrakten har en verdi på ca 2,5 millioner kroner.