ØstCom leverer gjerder og linjerydding på Spikkestadbanen

Publisert 24. november 2010 av Olav

Jernbaneverket velger ØstCom As som leverandør av gjerder og linjerydding på Spikkestadbanen.

ØstCom skal i oppdrag for Jernbaneverket levere og montere 1500 meter med gjerde, samt linjerydding på Spikkestadbanen. ØstCom stiller med egne sikkerhetsvakter.

Prosjektet skal gjennomføres innen utgangen av 2010.