ØstCom Leverer og Monterer 5km Flettverksgjerde til Jernbaneverket

Publisert 20. mai 2015 av Olav

Jernbaneverket velger ØstCom leverandør til prosjekter Gjerder Øst. ØstCom skal bytte ut ca 5000 meter med flettverksgjerder langs jernbanene. Kontrakten har en verdi på ca 3 millioner kroner.