ØstCom Rydder Skog på Dovrebanen

Publisert 2. april 2012 av Olav

ØstCom er av Jernbaneverket innstilt som leverandør av skogrydning på Dovrebanen nord for Minnesund. Kontrakten har en verdi på ca 10,5 millioner kroner.