ØstCom Sikrer Fjernvarnesentralen i Ås for Statkraft

Publisert 9. juli 2013 av Olav

Statskraft velger ØstCom som leverandør av gjerder og porter til fjernvarmesentralen i Ås.

Kontrakten har en verdi på ca 0,5 millioner kroner.