Innmåling og Dokumentasjon

Innmåling (geografisk stedfesting)

Vi utfører stedfesting (kartlegging) med GPS med målenøyaktighet på centimeternivå.

Aktuelle kartleggingsoppgaver:

  • Kabelgrøft
  • Alle typer rør/ledninger
  • Topografiske linjer og objekter
  • Tomter

Vi leverer data på elektronisk form i de mest aktuelle filformatene. Disse dataene kan importeres inn i Deres eksisterende elektroniske kartbase.

Dokumentasjon

Vi dokumenterer kabel- og linjenett i Telenor sine dokumentasjonssystemer. Her har vi god kapasitet til å utføre dokumentasjonsoppdrag for andre operatører.

Gjennom denne jobben har vi tilegnet oss god innsikt i geografiske informasjonssystemer (GIS) og rutiner/systemer for innsamling og ivaretakelse av underlag for dokumentasjon. Denne kunnskapen gjør det enklere for oss å sette oss inn i andre ledningseieres dokumentasjonssystemer.