Prosjektering og Planlegging

Vi disponerer en stab av erfarne planleggere av kobber- og fiberkabelnett. Alle har bakgrunn fra Telenor, de fleste med en fartstid der på mer enn 20 år.

Vår styrke ligger derfor i oppgaver rettet mot Telenor sitt nett hvor vi også disponerer nettdokumentasjonssystemene og planverktøyene for kabelnettet deres (NIMS/Telsis).

Planlegging av utbygging/rehabilitering av Telenors nett gjør vi pr. i dag på oppdrag via Relacom, Sønnico eller ElTel.

Vi innehar også en lisens på TelMe-plan som er et verktøy for planlegging av fiberkabelanlegg (FTTH).

Vi kan utføre planlegging/prosjektering av FTTH-nett for andre aktører enn Telenor i dette systemet, men er da avhengig av at byggherre disponerer digitale kart som kan benyttes i planverktøyet.