Øyvind M Fjeld bruker ØstCom til sanering av tak på Tråstadhallen Kongsvinger

Publisert 2. september 2011 av Olav

ØMF ønsker å benytte ØstCom som underentreprenør på sanering av tak på Tråstadhallen i Kongsvinger. Arbeidene er nå godt i gang. ØMF har også bedt oss om å sette opp 1700 m2 stillas i forbindelse med et annet prosjekt. Vi takker for oppdragene, og håper på et godt samarbeid i årene fremover også.