Rail Weld Nordic velger ØstCom til storprosjekt for Jernbaneverket

Publisert 1. juli 2011 av Olav

Rail Weld Nordic velger Østcom som samarbeidspartner på et stort prosjekt for Jernbaneverket. ØstCom skal bistå med montering av 4000 meter gjerder på Østre og Vestre Linje, samt utføre manuell vegetasjonsrydning og diverse bruarbeider.