StatNett velger ØstCom som leverandør av gjerder og porter

Publisert 16. september 2011 av Olav

StatNett velger ØstCom som leverandør av gjerder og porter til Rød og Porsgrunn trafostasjoner. ØstCom skal levere og montere ca. 1500 løpemeter 3m høyt piggtrådgjerde og 8 porter. Gjerdet skal også jordes med 120mm2 jordline. Arbeidene skal være ferdig til 31.12.2011 og kontrakten har en verdi på ca. 2 millioner.