Team Bane Velger ØstCom Som Leverandør til Eidsvoll Vending!

Publisert 29. september 2014 av Olav

Team Bane velger ØstCom som leverandør av gjerder og porter til Eidsvoll Vending. Kontrakten har en verdi på ca. 1. mill. kroner.