Veidekke Velger ØstCom som Leverandør av Viltgjerde til E16

Publisert 11. august 2014 av Olav

Veidekke har valgt ØstCom som leverandør av viltgjerde til E16 på strekningen Slomarka-Fulu.