Veidekke velger ØstCom ved utbygging av Nye Rv 2

Publisert 23. september 2011 av Olav

Veidekke velger ØstCom som en av sine samarbeidspartnere på utbygging av nye Rv 2, parsell 1.

Vi begynner allerede uke 39 med forberedende arbeider slik som vegetasjonsrydning og bortkjøring av hogstavfall. Det er ventet et større samarbeid, også innenfor andre faggrupper.

Vi ser frem til et godt samarbeid, og går en spennende tid i møte.