Administrasjon

Navn Tittel Telefon E-post
Odd Hauger Daglig Leder 913 81 183
Christian Hauger Prosjektsjef/driftsleder 957 05 162
Håvard Nyhus Prosjektleder Skogrydding 976 66 755
Tomasz Knihnicki Prosjektleder Områdesikring 957 57 890
Tomasz Knihnicki Prosjektleder Støyskjermer 957 57 890
Olav Lindkjølen Prosjektleder Portautomatikk 950 95 696
Per Åge Granvoll Prosjektleder Telecom 920 20 240
Kjell Erik Bakken Økonomi/personal 995 27 933
Siv Dammen Økonomi/personal 917 64 535
Knut Jørgen Lien HMS-ansvarlig 917 99 433
Frank Randen Landmåling 907 77 118