Økonomi og Nøkkeltall

Resultatregnskap 2013 2012 2011 2010
Sum driftsinntekter 81 887 000 63 033 022 54 191 000 46 858 000
Driftsresultat 11 621 000 7 156 000 4 922 000 2 286 000
Årsresultat 8 104 000 5 294 000 3 733 000 1 693 000
Balanseregnskap 2013 2012 2011 2010
Sum anleggsmidler 2 961 000 1 786 000 1 596 000 1 435 000
Sum omløpsmidler 37 132 000 33 365 000 23 691 000 20 980 000
Sum egenkapital 6 183 000 4 078 000 15 590 000 11 858 000
Sum gjeld 33 910 000 31 073 000 9 697 000 10 558 000
Regnskapsanalyse 2013 2012 2011 2010
Lønnsomhet i %  29,3  21,0 21,4 10,7
Resultat av driften i % 14,2 11,4 9,1 4,9
Likvidetsgrad i % 1,7 2,21 2,47 1,99
Egenkapitalandel i % 15,4 11,6 61,7 52,9