Anlegg

Anleggsvirksomheten vår dreier seg hovedsaklig om vegetasjonsrydding, bygging og vedlikehold av lysløyper, miljøsanering, samt utlegging av alle typer sterkstrømskabel, svakstrømskabel, samt fiberkabel.

Disse oppgavene har dannet hovedgrunnlaget for driften vår i mange år. Selv om vi nå fokuserer mer og mer på områdesikring, utfører vi fremdeles oppgavene som er nevnt ovenfor.

Alle oppgaver innen anleggsvirksomheten vår utføres av fagfolk med bred erfaring innen sitt fagfelt.

Uansett hva du måtte ha behov for å få utført av anleggsarbeide kan du ta en prat med oss på ØstCom.