Anlegg

Anleggsvirksomheten vår dreier seg hovedsaklig om vegetasjonsrydding, bygging og vedlikehold av lysløyper, miljøsanering, samt utlegging av alle typer sterkstrømskabel, svakstrømskabel, samt fiberkabel.

Har du for mye krattskog, småskog, vegetasjon eller storskog der det skulle vært rent og ryddig? Det kan vi løse for deg! Trenger du å opprette lysløype? Vi bygger etter gjeldende forskrifter og standarder som gjør at du får et friluftstilbud du kan være stolt av i mange tiår fremover. Trenger du å få frem kabel for strøm, kommunikasjon, internett eller hva det enn måtte være? Vi kan ta ansvaret for at dette blir gjort til rett tid og forskriftsmessig utført. 

Disse oppgavene har dannet hovedgrunnlaget for driften vår i mange år. Selv om vi nå fokuserer mer og mer på områdesikring, utfører vi fremdeles oppgavene som er nevnt ovenfor. Alle oppgaver innen anleggsvirksomheten vår utføres av fagfolk med bred erfaring innen sitt fagfelt. 

Uansett hva du måtte ha behov for å få utført av anleggsarbeide kan du ta en prat med oss på ØstCom.