Vegetasjonsrydding

Vi trives i skogen! Har du for mye krattskog, småskog, vegetasjon eller storskog der det skulle ha vært rent og ryddig? De problemene kan vi løse for deg!

ØstCom rydder vegetasjon langs jernbaner, løypetraséer, og kraftlinjer. Vi kan felle store og vanskelige trær såvel som kratt og buskas. Alle våre arbeidere har godkjent fagutdanning.

Vi utfører også sprøyting for å hindre uønsket gjenvekst av vegetasjon. Mange firmaer og organisasjoner stoler på at vi foretar fagmessig vegetasjonsrydding for dem på en sikker og forsvarlig måte. Vi løser ditt behov for vegetasjonsrydding på samme måte som vi har gjort det for blant annet Jernbaneverket, Eidsiva, Telenor og mange andre.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat om dine behov.