ØstCom skal levere og montere cirka 156 løpemeter med beskyttelsesnett på Belsjø Terrase for Frogn kommune. Beskyttelsesnettet (golfnett) vil ha en høyde på cirka 16 meter.