Flettverksgjerde er den mest vanlige typen gjerde du ser når du er ute og farter. Du ser de ofte rundt barnehager og boliger, ved tomtegrenser og rundt industriområder. Det er en tidløs gjerdeløsning som er både allsidig, praktisk og holdbar.

 

Når du ønsker å montere et gjerde rundt en eiendom eller plass, er det veldig viktig å ta hensyn til alle de forskjellige alternativene innen gjerder. Flettverksgjerder kan være et holdbart og rimelig alternativ for å sikre eiendommen din. Enten du ønsker å gjerde inn et bolig- eller næringsareal, vil du få et produkt som vil vare i flere år og gi deg mest mulig sikkerhet – og minst mulig bry.

Inngjerdingen kan gi din eiendom ekstra sikkerhet og trygghet, samt hjelpe deg å utnytte plassen mer effektivt gjennom bruk av adgangskontroll og sikkerhetsporter. For mer informasjon rundt dette er det selvfølgelig bare å ta kontakt med oss.

 

Hvorfor skal du velge et flettverksgjerde?

Sikkerhet
På arbeidsplassen vil flettverksgjerdet holde området trygt, og bidra til at det ikke kommer uønsket besøk på plassen. I hjemmet kan det bidra til en rolig sjel ved holde barn og kjæledyr trygt inne i hagen. Hvis sikkerhet er en stor bekymring kan du til og med installere et høyere gjerdeledd for å gjøre det vanskeligere for folk å komme over. Flettverksgjerdene kan også leveres med piggtråd på toppen av gjerdet for ekstra sikkerhet.

 

Robust og rimelig
Sammenlignet med andre typer gjerder er flettverksgjerder et billig alternativ som i tillegg holder lenge. Flettverksgjerder kan vare i mange år da den er utrolig robust og motstandsdyktig, både mot skade og tøffe værforhold. Hvis du vurderer den lange levetiden for et flettverksgjerde, blir kostnadene per år betraktelig redusert – noe som gjør denne typen gjerde en veldig god investering til enedommen.

 

Rask montering og like vedlikehold
Dersom du trenger en rask montering, så er flettverksgjerde et godt alternativ. Flettverksgjerder er i tillegg behandlet for å holde vedlikeholdet lavt og levetiden lang.

 

Flettverksgjerder kan leveres med og uten overliggere etter behov og ønske. Vi anbefaler at man bruker overligger der gjerdet blir utsatt for belastninger, dette da mot veier, i svinger og i forbindelse med hvor barn ferdes.

 

Kontakt oss gjerne for mer informasjon.