AF Gruppen velger ØstCom som leverandør av gjerde- og støyskjermarbeider til E6 Frya-Vinstra. ØstCom skal levere og montere ca 22 kilometer viltgjerde og 100 meter støyskjerm. Kontrakten har en verdi på ca 7 millioner kroner.

Se mer om våre støyskjermer her