Pullerter kan leveres hev- og senkbare med både lys og automatikk 

 

Når du søker etter definisjonen av «pullert» vil du få flere resultater. Det enkle svaret vil være en kort og solid vertikal stolpe. Mer utdypende vil være stolper som brukes til å beskytte omkretsen til en bygning eller område for å tilby sikkerhet og trygghet. Uansett hvordan du ser på det så vil pullerter hjelpe holde deg, bygningen og kundene dine trygge.

 

Pullerten kan virke som en moderne oppfinnelse av et gammelt problem, men pullerter har eksistert i over 200 år. Det er mye historie her om hvordan pullerten har utviklet seg, og alt leder til hvor vi er i dag. Pullerten har blitt et vanlig innslag i det moderne landskapet. De blir benyttet til å styre både gang- og kjøretøystrafikk, forbedre landskap, lette gangveier, sikre og beskytte bygninger og mennesker og sørge for trygg sykkelparkering.

Det er flere typer pullerter og bruksområder. La oss ta en titt på noen løsninger, og hvordan de kan brukes for bygningen din.

 

Fotgjengerveiledninger
Disse pullertene er ofte dekorative og er ment som en guide for fotgjengere, slik at de vet hvor de skal gå. Disse hjelper også til å holde trafikken ute fra disse områdene. Hold de myke trafikantene trygge med pullerter.

Sikkerhetspullert
Disse pullertene tåler et realt trøkk, og er designet for å forhindre kjøretøys tilgang. De vil derfor være gode til å forhindre såkalte «smash and grab» innbrudd, hvor et tungt kjøretøy smadrer gjennom et vindu i en butikk eller i mer ekstreme tilfeller, beskytte mot terrorangrep. Disse pullertene er sterke og effektive. Disse også fine på lekeplasser i nærheten av parkeringsplasser, parker ved skarpe svinger i veien eller uteplasser med trafikkerte veier. Pullerter bidrar til en betydelige tryggere hverdag for de som ferdes i området.

Midlertidig pullert
Krever anlegget ditt midlertidig stenging av veien eller rask tilgang for utrykningskjøretøy? Gjør det enkelt og effektivt for deg og din bedrift med flyttbare og midlertidige pullerter. I byggesoner for vegbaner kan midlertidige pullerter plasseres for å definere og beskytte arbeidsområdet mot trafikk. De midlertidige pullertene kan også være fine å benytte i forhold til et arrangement hvor mennesker og kjøretøy skal skilles.

 

Automatikk
Pullerter kan også leveres med fjernstyring for å lette hverdagen ytterlige. Disse kan heves og senkes enten manuelt, hydraulisk, med nøkkel, mobiltelefon, fjernkontroll, magnetkort eller andre typer adgangskontroll. Vi kommer gjerne med forslag til ditt sikkerhetsprosjekt.

Vi kan skrive ganske mye om alle de forskjellige variantene av pullerter, men det er absolutt best om du tar kontakt med oss og forklarer ditt behov – så kan vi komme med forslag til den beste løsningen for deg.

 

Det er alltid en god idé å installere pullerter på din eiendom, fordi du kan ikke sette sikkerhet på andre plass. Er du usikker på hva slags pullert som vil være riktig for deg og din virksomhet? Ta kontakt med oss i ØstCom for å lære mer om hva pullerter kan gjøre for å beskytte din virksomhet eller område. Vi sikrer dine eiendeler, og hjelper deg til en tryggere hverdag.