Flettverksgjerde med overligger

Flettverksgjerder kan leveres med og uten overliggere etter behov og ønske. Vi anbefaler at man bruker overligger der gjerdet blir utsatt for belastninger, dette da mot veier, i svinger og i forbindelse med hvor barn ferdes.

Flettverksgjerder er en tidløs gjerdeløsning som er både allsidig, praktisk og holdbar. Sammenlignet med andre typer gjerder er flettverksgjerder et billig alternativ som i tillegg holder lenge. Flettverksgjerder kan vare i mange år da den er utrolig robust og motstandsdyktig, både mot skade og tøffe værforhold.

Kategori:

Beskrivelse

Gjerdetype Flettverksgjerde montert på T-stolper
Høyde gjerde Totalhøyde ca.1 m
Netting Flettverk. Høyde 1 m. Maske 50×50 m. Tråd 2,7 mm.
Bunntråd Bølgetråd 4 mm
Festetråd for stolper Bendsletråd 2,1 mm
Festetråd for bunntråd Syringer 1,5 mm
Mellomstolper T40 x 40 x 5 mm. profil
Hjørnestolper L50 x 50 x 5 mm. profil
Overligger L40 x 40 x 4 mm. profil
Stolpeavstand Ca. 2,5 m
Utførelse Varmgalvaniserte stolper (80 µm.). Varmgalvanisert netting og tråd (40 µm.)
Montering Stolper rammes ned i grunnen der dette lar seg gjøre. Ved fjell og andre grunnforhold som ikke tillater nedramming bores min. 50 cm. ned. Stolpene settes I lodd og evt. overligger monteres (hvis ikke overligger: hjørneavstivere). Spenntråd strammes og monteres. Netting strammes og monteres. Festes til stolper og overligger og/eller spenntråd.
Forebyggende vedlikehold Ingen. Vask og kontroller ovenstående montering

Tilleggsinformasjon

Maske

50×50 mm

Tråd

2.7 mm

Høyde

Varierer

Bunntråd

Bølgetråd 4 mm

Festetråd for stolper

Bendsletråd 2,1 mm

Festetråd for bunntråd

Syringer 1,5 mm