Elektroniske gjerder og sensorer

Hvis du har brukt penger på områdesikring og perimetersikring kan det være en god ide å sikre deg mot sabotasje og ulovlig inntrenging.

Pålitelig deteksjon av inntrengere
Senstar er ett selskap fra Canada som lager deteksjonssystemer for deteksjon av brudd på perimetersikring.

Dette kan være ved sensorer montert på gjerde eller vegg som lytter etter kjente lyder som klipping av gjerde, klatring over gjerde, klatring i stige satt opp mot vegg eller andre ting.

Det kan også være sensorer som er nedgravd og danner en deteksjonssone som varsler når noen bryter denne sonen, nedgravde seismiske mikrofoner som registrerer lyder som krafsing, graving, skraping og lignende, men samtidig overser naturlige lyder som trafikk og andre naturlige ting.

Senstar leverer også dekorative sensorer innbygget i gjerdesksjoner, gitter for sikring av tuneller, vanninntak og lign.