Støyskjermer til Slemdal skole

Backe Stor-Oslo AS velger ØstCom som leverandør av støyskjerm til prosjektet Slemdal skole. ØstCom skal levere og montere ca 200 løpemeter støyskjerm med varierende høyder.

Gjerder og porter til DSV Vestby

Isachsen Anlegg AS velger ØstCom som leverandør av gjerder og porter til prosjektet DSV Vesby. ØstCom skal levere og montere ca 1500 løpemeter panelgjerde, samt skyveporter og slagporter.

Viltgjerde og rekkverk til Dobbeltspor EIdsvoll-Venjar

NCC Norge AS velger ØstCom som leverandør av viltgjerde og rekkverk til prosjektet Dobbeltspor Eidsvoll-Venjar. ØstCom skal levere og montere ca 15 000 løpemeter viltgjerde og i underkant av 2000 løpemeter bro-rekkverk.