Om Østcom

ØstCom AS er en av Norges største aktør innenfor områdesikring. Vi leverer og monterer gjerder, porter, bomløsninger, adgangskontrolløsninger og støyskjermer til det offentlige, bedrifter og private. Vi har også et stort vareutsalg av forskjellige produkter, det være seg gjerdemateriell, hundegårder, bodsystemer osv. Vi kan tilby enkle gjerder og porter til barnehager, skoler, villaer, og mer komplekse sikkerhetsløsninger til bedrifter, fengsler, ambassader og forsvaret.

Gode løsninger til en overkommelig pris

ØstCom representerer noen av de mest betydningsfulle leverandører av områdesikring på verdensbasis, og vi har som mål å kunne tilby våre kunder gode løsningen til en overkommelig pris.  Ta kontakt med oss for mer informasjon! Vi leverer over hele landet.

I ledelsen sitter vi på ca. 200 årsverk med erfaring fra ingeniørbransjen, slik at vi er i stand til å ta på oss nye og utfordrende oppgaver. Vi har 50 fast ansatte montører, og en stamme på 15-20 personer som leies inn på prosjektbasis avhengig av arbeidstilfang. Vår omsetningen ligger på rundt 100 millioner kroner (2019).

Vi lever på å være serviceinntilte og hiver oss gjerne litt rundt for å tilfredstille nye og eksisterende kunder. Her i de dype skoger er vi ikke redd for å ta i et tak!

Navn Tittel Telefon E-post
Trond Berkana Daglig leder 991 28 200 Send epost
Håvard Nyhus Prosjektleder Områdesikring 976 66 755 Send epost
Tomasz Knihnicki Prosjektleder Områdesikring 957 57 890 Send epost
Olav Lindkjølen Prosjektleder Portautomatikk 950 95 696 Send epost
Oddgeir Frysjøenden Prosjektleder Områdesikring 922 96 970 Send epost
Miguel Lalande Lager- og innkjøpssjef 988 87 191
Siv Dammen Økonomi/personal 917 64 535 Send epost
Jonas Ljøner Teknisk selger 480 30 646
Kjell-Ivar Sormerud Prosjektleder 450 44 244

Det bekreftes med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredstiller kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) fastsatt ved kgl. res. 6. desember 1996 i medhold av lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. Det bekreftes at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Det aksepteres at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet.

Med vennlig hilsen,
Daglig leder, Christian Hauger.
HMS-ansvarlig, Siv Dammen.
Verneombud, Oddgeir Frysjøenden.