Serviceavtaler

Uansett hva slags portsystemer og sikringsløsninger du har vil disse systemene etterhvert ha behov for vedlikehold og service.

Problemer med alle mekaniske systemer er å oppdage feil, mangler, og kilder til senere svikt tids nok til å forhindre ulykker og uten at det oppstår unødvendige utgifter, følgeskader og mulig driftsstans.

Dette problemet kan vi løse for deg ved å tilby en serviceavtale eller vedlikeholdsavtale. Vi vil da ta ansvaret for at dine porter og sikkerhetsløsninger holder mål og fungerer som tiltenkt i mange år fremover.

Vi bryr oss heller ikke om hvem som har installert utstyret. Vi tar gjerne service og vedlikehold på porter og sikkerhetsutstyr som andre har installert.

Det å ha noen til å ta ansvaret for vedlikehold og service er en ting mindre å bekymre seg for i hverdagen. Noe som gjør at bedriften kan fokusere enda mer på produktiv tidsbruk uten å måtte bekymre seg for vedlikehold.

Ta kontakt i dag for en prat om ditt behov for vedlikehold og serviceavtaler.

Kontakt oss gjerne

Kontakt oss