Områdesikring

Permanente gjerder

ØstCom leverer og monterer gjerder og rekkverk av alle slag, fra enkle avgrensnings-løsninger til mer komplekse sikkerhetsløsninger til høysikkerhetskunder.

Midlertidige gjerder

ØstCom leverer og monterer alle typer midlertidige gjerder. Vi kan levere gjerder til konserter, byggeplasser, krisehåndtering, publikumsarrangementer o.s.v.

Porter

ØstCom leverer og monterer alle typer manuelle og automatiske porter, enten det være seg slagporter, skyveporter eller rotasjonsporter.

Sensorer

Hvis du har brukt penger på områdesikring og perimetersikring kan det være en god ide å sikre deg mot sabotasje og ulovlig inntrenging.

Portautomatikk

Hvis du har behov for automatiske portsystemer, kan vi levere og montere alt av slike systemer fagmessig og sikkert.

Adgangskontroll

Vi kan levere og montere overvåkningskameraer, porter, grinder, bomløsninger, kortlesere, og all tilhørende automatikk.

Serviceavtaler

Uansett hva slags portsystemer og sikringsløsninger du har vil disse systemene etterhvert ha behov for vedlikehold og service.