Skjulte sensorer

Dette er skjulte kabel-sensorer som graves ned og detekterer personer som beveger seg over kabelen. Posisjonen til personen kan bestemmes ned til nærmeste meter

 

Omnitrax

Omnitrax er femte generasjon skjult innbruddssikring av utendørs installasjoner. Omnitrax danner ett usynlig radar felt rundt nedgravde sensor kabler.

Hvis en inntrenger forstyrrer dette usynlige feltet, gis ett alarmsignal og stedet der inntrengeren befinner seg bestemmes og angis.

FiberLR

FiberLR er en langtrekkende fiberoptisk sensor som brukes til deteksjon av innbruddsførsøk. Den kan brukes både nedgravd og festet til ett gjerde.

Sensoren bruker en spesielt designet software algoritme som gir en pålitelig deteksjon av inntrenging innenfor en perimeter på opp til 16 km.

Flere prosessorenheter kan kobles sammen for sikring av en hvilken som helst perimeter lengde.

Siden FiberLR er basert på optiske fiber, er den ideell for installasjoner hvor motstand mot EMI og lynnedslag er avgjørende.

Seismic sensor / tunnel guard

Seismic Sensor / Tunnel Guard er en sensor med ett patent søkt sikkerhetssystem laget for å sikre rørgater, rørledninger, bankhvelv, fengsler, og andre skjulte installasjoner mot terrorisme, tyveri, utgraving, eller ødeleggelse.

Kontakt oss gjerne

Kontakt oss