Støyskjermer

Støy er et økende problem i et travelt samfunn. Økt trafikk og tyngre kjøretøy medfører et forurenset støynivå som kan ødelegge livskvalitetet for de som blir plaget av dette. ØstCom prosjekterer og utfører skjermingsløsninger som reduserer støy, samtidig som det rent estetiske blir ivaretatt.

Støy er det miljøproblemet som rammer flest i norge. I 2007 var over 1,4 millioner nordmenn utsatt for trafikkstøy (SSB 2009). 80% av alle som plages med støy oppgir vegtrafikk som kilde. Den vanligste løsningen på dette er bruk av støyskjermer. Skjerming av støy er en effektiv løsning som brukes når de anbefalte grenseverdier for støy overskrides. Vi kan levere, og montere støyskjermer til skjerming av alle typer støy. Alt fra flystøy nær flyplasser, til trafikkstøy, støy fra jernbane, og andre typer støy.

Vi kan levere etter våre egne erfaringer som mangeårig leverandør av støyskjermer til statens vegvesen samt små og store entreprenørfirma over hele landet, eller etter andre arkitekter og konsulenters anbefalinger.

Les gjerne mer om støyskjermer her (vegvesen.no)